גבולות הזהות היהודית במצרים של ימי הביניים

מתוך: סדר בוקר

שאלת "מיהו יהודי", המעסיקה ביתר שאת את החברה היהודית בישראל ובתפוצות כיום, העסיקה יהודים גם מאות שנים לאחור. במהלך הסדרה נדון בדיונים הערים בשאלה זו בימי הביניים, לפי מקורות ממצרים וסביבתה (גניזת קהיר, ספרות השו"ת ועוד). נתבונן בשאלות מהם גבולות הזהות היהודית, מה היחס הראוי לגֵרים הנכנסים ליהדות, ומה בנוגע ליהודים שהמירו דתם.

עבור יהודי מצרים לא היה מדובר בדיונים תיאורטיים בלבד, אלא כאלו שנבעו מדילמות לא פשוטות בפני בני משפחה, חברי קהילה, רבנים, דיינים ופוסקים בחיי היום-יום. נקרא מכתבים משפחתיים, עדויות ושטרות מבתי הדין, ושאלות ותשובות של גאוני בבל ושל הרמב"ם ובנו רבנו אברהם. בסוף הסדרה תעמוד בפנינו תמונה עשירה של האופנים השונים, לעיתים חופפים ולעיתים סותרים, שבהם הגדירו יהודים את גבולות זהותם הקהילתית, במתח שבין ספרות ההלכה לחיי היום-יום.


ד"ר
משה יגור הוא היסטוריון חברתי של יהודי ארצות האסלאם בימי הביניים, והוא מתמקד בחקר מגעים בין-דתיים ועיצוב זהות אישית וקהילתית בקרב יהודי מצרים וסביבתה.

סדרה של מפגשים

 • 06.11.22 #1: גבולות הזהות היהודית במצרים של ימי הביניים
  ראשון 9:00

 • 07.11.22 #2: גבולות הזהות היהודית במצרים של ימי הביניים
  שני 9:00

 • 08.11.22 #3: גבולות הזהות היהודית במצרים של ימי הביניים
  שלישי 9:00

 • 09.11.22 #4: גבולות הזהות היהודית במצרים של ימי הביניים
  רביעי 9:00

 • 10.11.22 #5: גבולות הזהות היהודית במצרים של ימי הביניים
  חמישי 9:00

עוד בבית אבי חי