בין שמים וארץ: אליהו הנביא מן המקרא לספרות חז"ל

מתוך: סדר בוקר

אליהו הנביא הוא דמות רבת רושם, שקורותיה רצופים שיאים דרמטיים: המלחמה בעבודה זרה ששיאה במעמד הר הכרמל והריגת נביאי הבעל, התגלות האל בחורב, העלייה במרכבת אש בסערה השמימה, ועוד. אירועים אלה הציתו את דמיונם של קוראים ופרשנים, הוגים ויוצרים, ששבו ועסקו באליהו במהלך הדורות. במהלך הסדרה נעסוק בדמותו רבת הפנים של אליהו כפי שהיא מצטיירת בספרות חז"ל. נבחן כיצד פירשו חז"ל את הסיפורים המקראיים על אודותיו, נעסוק בציפיות לשיבתו העתידית, נשאל איזו דמות שיוו לאליהו שעתיד לשוב, ונתוודע לסיפורים שבהם הוא מופיע ומתגלה כבר בהווה. את אליהו החז"לי נשווה לדמותו כפי שהיא משתקפת בספרות בית שני ובאמנות היהודית הקדומה.

פרופ' עדיאל קדרי מלמד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הוא עוסק בהיבטים שונים של ספרות חז"ל ומחשבת חז"ל. ספרו האחרון: "עד שיבוא אליהו: דמותו של אליהו הנביא בספרות התנאים", מאגנס 2021.

סדרה של מפגשים

 • 20.11.22 #1: בין שמים וארץ
  ראשון 9:00

 • 21.11.22 #2: בין שמים וארץ
  שני 9:00

 • 22.11.22 #3: בין שמים וארץ
  שלישי 9:00

 • 23.11.22 #4: בין שמים וארץ
  רביעי 9:00

 • 24.11.22 #5: בין שמים וארץ
  חמישי 9:00

עוד בבית אבי חי