רבי עקיבא: הדמות והדימוי לדורות

מתוך: סדר בוקר

אין חולק על מקומו והשפעתו המכרעת של רבי עקיבא על עולם המחשבה וההלכה היהודית. הזיכרון הקולקטיבי של דמותו מורכב מאגדות רבות, לעיתים אף סותרות, אך אין בכך למעט מהדימוי שהקנו לו הדורות כגדול החכמים. 

 

בימי ספירת העומר, שבהם נוהגים דיני אבלות על מיתת תלמידי רבי עקיבא, תוקדש הסדרה לדמותו המופלאה של מי שמעיד עליו משה רבנו בפני הקב"ה: "יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי?"

 

כל אחד מהשיעורים בסדרה זו יתמקד בכמה מקורות מכל מרכיבי ספרות חז"ל: המשנה, התלמודים והמדרשים. כמו כן נבקש להעיר על הרקע ההיסטורי-חברתי של המסורות שיעמדו במרכזו של כל שיעור.

 

ישעיהו גפני הוא פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית. תחומי מחקריו הם תקופת הבית השני, המשנה והתלמוד.

סדרה של מפגשים

מפגשים שהתקיימו
 • 15.05.22 #1: ראשית דרכו
  ראשון 9:00

 • 16.05.22 #2: תורה משמים: משה ורבי עקיבא
  שני 9:00

 • 17.05.22 #3: "אבי" המשנה ומעמדו כדרשן
  שלישי 9:00

 • 18.05.22 #4: מחוץ לבית המדרש
  רביעי 9:00

 • 19.05.22 #5: גזרות מלכות, קידוש השם ומרד בר-כוכבא
  חמישי 9:00

עוד בבית אבי חי