המקור הכוהני ואסכולת הקדושה

מתוך: סדר בוקר

חקר המקרא, שחילק את ספרות התורה למקורות ולרבדים שונים, הצביע על רובד שחיבורו מיוחס לכוהני המקדש בירושלים. ברם, התברר שגם בתוך היצירה הכוהנית אפשר לעמוד על רובד נוסף, שנבדל מהמקור הכוהני בשלל סוגיות דתיות וחברתיות. סוגיות אלו נוגעות ליחס בין מוסר ופולחן, ההקשר החקלאי והטבעי של החגים, שמות האל, מידת הפתיחות של המקדש למנהגים העממיים ועוד. מעל סוגיות אלו, ניצבה תפיסה ייחודית של מושג הקדושה, שהעניקה לרובד זה את השם "אסכולת הקדושה".

בסדרה זו ננסה לעמוד על ההבדלים שבין תורת הכוהנים ובין אסכולת הקדושה, ונברר את הסדר הכרונולוגי של תהליך היווצרותן. נעיין במקורות השונים של רובדי היצירה הכוהנית, וננתח את מיקומם בתוך ההקשר ההיסטורי שבו נכתבו.  בתוך כך נראה מדוע קדמה תורת הכוהנים לאסכולת הקדושה, וכיצד צמחה האחרונה כתגובה לביקורת של הנבואה על הנתק שבין מוסר ופולחן. מתוך העיון יתברר ייחודה של אסכולה זו כהבנה מחודשת של מושג הקדושה, השואפת למזג בין המוסר והפולחן.


פרופסור ישראל קנוהל הוא פרופסור (אמריטוס) למקרא בקתדרה ע"ש יחזקאל קויפמן באוניברסיטה העברית, עמית מחקר בכיר במכון הרטמן, מחברם של עשרה ספרים ומאמרים רבים. בספרו "מקדש הדממה" (מאגנס, 1993) עסק בהרחבה במקור הכוהני ואסכולת הקדושה.

Model.Data.ShopItem : 0 8

_
תוכנית הלימוד היומית של בית אבי חי, בשידור חי בזום מדי בוקר ב-9:00.
סדרות עיון עם מיטב החוקרים והחוקרות במקרא, תלמוד, פילוסופיה יהודית, קבלה ועוד.
 
ההרשמה לצפייה בשיעורים בשידור חי דרך ZOOM. לינק מצורף בכל עמוד סדרה. 
 
 

 

סדרה של מפגשים

מפגשים שהתקיימו

עוד בבית אבי חי