לוח אירועים
לוח אירועים
א ב ג ד ה ו ש
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
18:00 קומיקס כחול לבן לילדים
קומיקס כחול לבן לילדים
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
17:00 Parashat Hashavua in English #1
Parashat Hashavua in English #1
20:30 פרשת השבוע עם יאיר אגמון - פרשת "בהעלותך"
פרשת השבוע עם יאיר אגמון - פרשת "בהעלותך"
21:00 סיפורים במונו - אצלכם בבית
סיפורים במונו - אצלכם בבית
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
17:00 The Plague and the Jews
The Plague and the Jews
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
09:00 יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
יבנה וחכמיה - סדרת עיון על ראשית ההלכה התנאית עם ד"ר דוד סבתו
17:00 Parashat Hashavua in English #2
Parashat Hashavua in English #2
20:30 פרשת השבוע עם יאיר אגמון - פרשת "שלח"
פרשת השבוע עם יאיר אגמון - פרשת "שלח"
21:00 סיפורים במונו - אצלכם בבית
סיפורים במונו - אצלכם בבית
09:00 סיפורי שופטים- עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים- עם ד"ר אורית אבנרי
17:00 Jewish Responses to the Plague
Jewish Responses to the Plague
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
17:00 Parashat Hashavua in English #3
Parashat Hashavua in English #3
20:30 פרשת השבוע עם יאיר אגמון - פרשת "קרח"
פרשת השבוע עם יאיר אגמון - פרשת "קרח"
21:00 סיפורים במונו - אצלכם בבית
סיפורים במונו - אצלכם בבית
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
17:00 Economy, Crisis and the Jews
Economy, Crisis and the Jews
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
09:00 סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
סיפורי שופטים - עם ד"ר אורית אבנרי
17:00 Parashat Hashavua in English #4
Parashat Hashavua in English #4
20:30 פרשת השבוע עם יאיר אגמון - פרשת "חקת"
פרשת השבוע עם יאיר אגמון - פרשת "חקת"
21:00 סיפורים במונו - אצלכם בבית
סיפורים במונו - אצלכם בבית
17:00 The Impact of the Plague
The Impact of the Plague
לרשימת האירועים המלאה