מקור להשראה: רעיון גדול באריזה קטנה

גם מסע לימוד של רעיונות גדולים ועמוקים יכול להתחיל בפרק אחד.
״מקור להשראה״ הוא פודקאסט יומי בהנחיית ליאור טל שדה, שמתמקד בכל פרק בטקסט קצר שבכוחו להעניק לנו השראה, ולעורר אותנו לחשיבה ולעשייה.
מוזמנות ומוזמנים לשלב בסדר היום כמה דקות של העמקה ברעיון גדול המוגש באריזה קטנה, שיוסיף לחלחל ולהתגלות גם הרבה אחרי ההאזנה.
ניהול תוכן: אפרת שפירא רוזנברג

קרא עוד
לקבלת עדכונים על פרק חדש ב-
פרק 22 - ש"י עגנון: חווית הקדושה

כשהיה עגנון ילד בן ארבע לקחו אותו לבית הכנסת של סבו ביום הכיפורים. עמד הילד עגנון בפתח בית הכנסת ונדמה היה לו שכל המתפללים אחד הם, אך הרגע שבו הם חזרו להיות יחידים – הרגע שבו הקדושה התפוגגה – מילא אותו בעצב שזכר במשך כל חייו...

פרק 21 - משה הלברטל: בין קודש לחול

באילו רגעים מפציעה הקדושה? לפי החוקר והאינטלקטואל משה הלברטל, מה שמאפשר את יצירתה של הקדושה זה ויתור על שליטה ועל בעלות. בפרק נעמיק באופן שבו הלברטל רואה את הקדושה, נשאל האם היא שוכנת במרחבים מסויימים או שמא ביחס שלנו אליהם,...

פרק 20 - פרשת חֻקַּת: החטא של משה

מה היה החטא שבגינו על משה נאסר להיכנס לארץ המובטחת? לפי הפרשנות הרווחת, הייתה זו החלטתו להכות בסלע במקום לדבר אליו. העמקה בפסוקים ובפרשנויות המגוונות אליהם מגלה שייתכן שחטאו היה אחר לגמרי. בפרק נתמקד בפרשנות שלפיה החטא של מש...

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו מבקש להגן על זכויות היסוד האנושיות בישראל, נושא שעל פניו נדמה כבסיסי ומצוי בקונצנזוס. אז מדוע הוא הפך להיות כל כך שנוי במחלוקת? בפרק ניגע בעקרונות ובתכנים המרכזיים של החוק, וננסה להבין מדוע הוא הפך...

פרק 18 - עמנואל קאנט: האדם כמטרה

 איך אדם יכול להכריע מה הדבר הראוי והמוסרי לעשות, בייחוד כשהוא מצוי בסיטואציות עמומות ומורכבות? אינספור טקסטים וספרים נכתבו במהלך ההיסטוריה על השאלה הזו, ומתוכם התשובה של הפילוסוף עמנואל קאנט הפכה לבולטת ולמרכזית במיוחד. בפר...

פרק 17 – חז"ל: לפי כבודו

האם לנזקק עם ייחוס משפחתי מגיעה צדקה גדולה מהרגיל? האם דין בן עשירים שנפל מנכסיו כדין אדם שנולד לחיי עוני? למרבה ההפתעה, במקרים רבים חז״ל חשבו שלא צריך להתייחס לכל הנזקקים בשוויון ושיש לתת לכל אדם צדקה ״לפי כבודו״. אף שהגישה...

פרק 16 – אורית קמיר: סוגים של כבוד

נסו לתרגם את המילה "כבוד" לאנגלית. מה יצא לכם? Honor, Dignity, Respect – כולם תרגומים טובים, זאת משום שלמילה העברית הזו יש משמעויות ששונות זו מזו באופן מהותי. בפרק נעמיק במובנים השונים של המילה ״כבוד״ על פי המשפטני...

בפרשת השבוע חולק קֹרַח על מנהיגותם של משה ואהרון ומגבש אופוזיציה לשלטונם. כשחז״ל פירשו את הביקורת של קֹרַח, הם טענו שהמחלוקת שלו עם משה הייתה מחלוקת שאינה לשם שמיים. בפרק נעמיק במאפיינים של מחלוקת לשם שמיים, ונשאל מדוע דווקא...

הרב יוסף משאש כיהן בתפקידי רבנות חשובים באלג'יר ובמרוקו, וכשעלה לישראל נודע כרב סובלני, חדשני וייחודי. בפרק נתמקד בתשובתו לשאלה כיצד להתייחס למחללי שבת בפרהסיה, נתבונן בביקורתית בעצם השאלה הזו, ונשאל מה מקומו של ערך השל...

פרק 13 - אלו ואלו

שנים של מחלוקות סוערות בין בית הלל לבית שמאי הגיעו לשיא לפי התלמוד הבבלי בדברי בת קול, שהכריזה כי ״אלו ואלו דברי אלוהים חיים הן – והלכה כבית הלל״. בפרק נעמיק בפרשנויות השונות שקיבלו הדברים הללו במרוצת השנים, נשאל מדוע מכריעה...

עוד