כופרים וכפירה בספרות חז"ל

מתוך: סדר בוקר

מהי הדרך שבה כופרים וכפירה מוצגים בספרות הרבנית? מתוך עיון בטקסטים מן המאה הראשונה לספירה ועד המאה השישית, ומאזורים גיאוגרפיים שונים, עולה תמונה מורכבת של יחסי היהודים עם אלו שאותם הגדירו כ"כופרים". בכדי להתחקות אחר תשובה לשאלה הזו, נתרכז בספרות הרבנית היהודית ונדון בטקסטים ובסיפורים שעוסקים ב"מינים". נעמוד על הדרך שבה ראו המחברים את העולם שסביבם והאחד את השני, תוך כדי הבחנה בין המשותף ובין המבדיל בין שתי הקבוצות הללו: ה"אנחנו" וה"כופר".

מיכל בר-אשר סיגל היא פרופסור לתלמוד במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. היא עוסקת בקשר שבין יהודים ונוצרים במאות הראשונות לספירה, ובמיוחד כפי שהם משתקפים בתלמוד הבבלי.

סדרה של מפגשים

 • 10.07.22 #1: כפירה: סיפורי מינים בתלמוד הבבלי
  ראשון 9:00

 • 11.07.22 #2: מין, שוטה, ושאר עלבונות
  שני 9:00

 • 12.07.22 #3: חולין פז ע"א
  שלישי 9:00

 • 13.07.22 #4: יבמות קב ע"ב
  רביעי 9:00

 • 14.07.22 #5: עירובין קא ע"א
  חמישי 9:00

עוד בבית אבי חי