פרק 15 - פרשת קֹרַח: מחלוקת לשם שמיים

04/07/24 10 דק'

בפרשת השבוע חולק קֹרַח על מנהיגותם של משה ואהרון ומגבש אופוזיציה לשלטונם. כשחז״ל פירשו את הביקורת של קֹרַח, הם טענו שהמחלוקת שלו עם משה הייתה מחלוקת שאינה לשם שמיים. בפרק נעמיק במאפיינים של מחלוקת לשם שמיים, ונשאל מדוע דווקא מחלוקות לשם שמיים עשויות להיות מסוכנות יותר ולדרוש מאיתנו לנהוג במשנה זהירות.

פרקים נוספים בסדרה

עוד בבית אבי חי