ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה

ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה

סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא

social
facebook whatsup email tweeter
האירוע התקיים בתאריך 12.8.21

הצירוף "הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת ה'" הוא מטבע לשון חוזר בספר ירמיה לפתיחה לדברי הנביא. אך מיהו זה המספר המוסר לנו את דברי הנביא? במהלך הסדרה נקרא פרקים נבחרים בספר ירמיה ונבחין בין יחידות שונות בספר, נפרשן ונשאל על מוצאן. מתוך כך, עשוי להתברר שאת חלק מדברי ירמיה ניסחו תלמידיו של הנביא. תלמידים-סופרים אלו, שהשתייכו לאסכולה המשנה-תורתית, עיבדו את הספר והוסיפו עליו משלהם לפי תפיסותיהם הספרותיות והדתיות. הבחנה זו בין דברי הנביא לדברי תלמידיו תשפוך אור חדש בהבנת הספר והרעיונות המובעים בו. 

 

אלכסנדר רופא הוא פרופסור אמריטוס למקרא באוניברסיטה העברית. בין ספריו: "ספר בלעם: עיון בשיטות הביקורת ובתולדות הספרות והאמונה במקרא", "סיפורי הנביאים", "מבוא לספרות המקרא", "אמונת ישראל ונוסח המקרא" ועוד. 

 

 

 

א–ה | 1.8–12.8 | כג באב–ד באלול | 9:00

* 30 דקות מדי בוקר

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

אירועי הסדרה:
אירועים שהתקיימו:
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 1 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 1.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 2 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 2.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 3 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 3.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 4 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 4.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 5 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 5.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 6 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 8.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 7 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 9.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 8 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 10.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 9 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 11.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
ירמיהו ותלמידיו - עיון ביצירת ספר ירמיה - מפגש מס' 10 סדרת בוקר עם פרופ' אלכסנדר רופא האירוע התקיים בתאריך 12.8.21
הרשמה
השידור יועבר לייב ב-ZOOM. הרשמה מראש והשתתפות ללא עלות.
שתפו
facebook whatsup email tweeter linkedin insta gplus