חיי משה: הביוגרפיה של משה רבנו על-פי ספרות האגדה - מפגש מס' 1

בשבוע שבין פרשת שמות לפרשת וארא, שבהן אנו פוגשים לראשונה את דמותו של משה בתורה, נעסוק ב"סדר בוקר" בדמותו האגדית של משה. נפגוש את המסורות אודות חייו כפי שהן מופיעות בספרות האגדה של חז"ל, לידתו, הריגת המצרי, נישואיו לציפורה (ולאשה כושית), חטאיו ועד למותו.


 

ימים ראשון - חמישי | 26.12-30.12 | כב' - כו' בטבת | 9:00 | ZOOM

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

 

Untitled-100000000000000

 

Model.Data.ShopItem : 0 8

בשבוע שבין פרשת שמות לפרשת וארא, שבהן אנו פוגשים לראשונה את דמותו של משה בתורה, נעסוק ב"סדר בוקר" בדמותו האגדית של משה. נפגוש את המסורות אודות חייו כפי שהן מופיעות בספרות האגדה של חז"ל, לידתו, הריגת המצרי, נישואיו לציפורה (ולאשה כושית), חטאיו ועד למותו.


 

ימים ראשון - חמישי | 26.12-30.12 | כב' - כו' בטבת | 9:00 | ZOOM

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

 

Untitled-100000000000000

 

עוד בבית אבי חי