בסוד המצוות - מצוות וריטואלים בספר הזוהר, בקבלת צפת ובחסידות

 

המקובלים ראו במנהג ובמצוות מרחב חשוב להנכחה של הסוד האלוהי דרך הזמן, המקום והגוף. הם האמינו שדרך הפרקסיס הדתי מתגלה החיבור של הסוד לעולם המציאות ומתבססת השותפות היסודית שבין האלוהי לאנושי. בסדרה נעסוק בפירושים קבליים למצוות השונות. נבחן את האופן שבו מציעים המקובלים משמעויות שונות לריטואלים הדתיים השונים, כגון: תפילה, ארבעה מינים, שבת, ציצית, תפילין וצדקה, ונבדוק את השתלשלותן של משמעויות אלה מהזוהר ועד לקבלה שבצפת ולחסידות.
ד"ר ביטי רואי היא מרצה בתוכנית לתואר שני במכון שכטר ועמיתת מחקר במרכז ללימודים מתקדמים במכון שלום הרטמן

 

א–ה | 14.11–25.11 | י–כא בכסלו | 9:00

 

קבוצת הפייסבוק של "סדר בוקר -תכנית הלימוד היומית של בית אבי חי"

 

 

Untitled-100000000000000

 

אירועים שהתקיימו

עוד בנושא