אבות 2017

מאמריהם של פרקי אבות הם בני כאלפיים שנים, אך רבים מנושאיהם באים לידי ביטוי גם בחיינו המודרניים.
 

בכל מפגש נעסוק בלימוד מונחה של משניות מתוך פרקי אבות ונאזין לשתי הרצאות קצרות העוסקות בתכנים העולים מהן ובחיבורם אל החברה הישראלית.

 

אירועים שהתקיימו

עוד בנושא