אבות 2016

מאמריהם של פרקי אבות הם בני אלפי שנים, אך רבים מנושאיהם באים לידי ביטוי בחיינו המודרניים.

בכל מפגש נעסוק בלימוד מונחה של אחת המשניות. לאחריו נשמע שתי הרצאות קצרות העוסקות בתכנים שעולים מאותה משנה ובחיבורם של תכנים אלו לחברה הישראלית. 

אירועים שהתקיימו

עוד בנושא