אבות 2016

מתוך: אבות 2016

הרצאת מבוא לפרקי אבות- שבחם של חכמים מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ

דברי פתיחה: פרופ' אביגדור שנאן

שני | כד בניסן | 2.5 | 20:00

מאמריהם של פרקי אבות הם בני אלפי שנים, אך רבים מנושאיהם באים לידי ביטוי בחיינו המודרניים.

בכל מפגש נעסוק בלימוד מונחה של אחת המשניות. לאחריו נשמע שתי הרצאות קצרות העוסקות בתכנים שעולים מאותה משנה ובחיבורם של תכנים אלו לחברה הישראלית. 

עוד בבית אבי חי