אבות 2014 | האירוע בשלמותו

04.05.14

מסכת אבות וחכמיה בראי זמנם

 

עורך ומנחה: פרופ' אביגדור שנאן 

השנה נבקש לבחון את דברי החכמים שבמסכת בהקשר ההיסטורי שבו נכתבו:

כיצד השפיעו (אם בכלל) מלכותו של הורדוס, חורבן בית המקדש ומרד בר-כוכבא על ההגות ועל תורת המוסר של חכמי מסכת אבות? 

מפגש ראשון: אבות בראי הזמן - הרצאת מבוא

מרצה: פרופ' ישעיהו גפני, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית בירושלים

 
Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: