פרופ' אביגדור שנאן: מי מפחד משיר השירים?

06.04.20

לימוד בעקבות הספר החדש "מגילת שיר השירים – פירוש ישראלי חדש" (ידיעות ספרים) מאת פרופ' יאיר זקוביץ ופרופ' אביגדור שנאן.
 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: