אבות 2018 מפגש ראשון - האירוע בשלמותו

29.10.18

עם פרופ' סמי סמוחה ופרופ' אליס שליו. מנחה: פרופ' אביגדור שנאן.

מתוך האירוע "אבות 2018", שהתקיים בתאריך 22.4.18

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: