מתוך פרשה ארצישראלית, 10.8.15

פרשה (ארצ)ישראלית

עוד בבית אבי חי