שיחה בין החוקר לסופר על החיבורים בין "ספר האגדה" ל"רומן רוסי" בין פרקי אבות ל"אבא עושה בושות" ובין יונה הנביא ל"יונה ונער".

בהשתתפות: פרופ' אביגדור שנאן והסופר מאיר שלו.

מוזיקה: מיכה שטרית

עוד בבית אבי חי