אנשי המשנה והתלמוד - חוני המעגל | תקציר האירוע

24.10.18

על דמויות מפתח במשנה ובתלמוד כפי שהן מופיעות במדרש ובאגדה, בספרות ובשירה. המפגש השישי עוסק בחוני המעגל

עוד בבית אבי חי