אנשי המשנה והתלמוד - ברוריה ורבי מאיר | תקציר האירוע

29.11.18

על דמויות מפתח במשנה ובתלמוד כפי שהן מופיעות במדרש ובאגדה, בספרות ובשירה. המפגש השישי עוסק בברוריה ור' מאיר

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: