אנשי המשנה והתלמוד - רחל ורבי עקיבא | תקציר האירוע

12.11.18

על דמויות מפתח במשנה ובתלמוד כפי שהן מופיעות במדרש ובאגדה, בספרות ובשירה. המפגש השישי עוסק בר' עקיבא ואשתו רחל

עוד בבית אבי חי