אנשי המשנה והתלמוד - אלישע בן אבויה | תקציר האירוע

12.11.18

על דמויות מפתח במשנה ובתלמוד כפי שהן מופיעות במדרש ובאגדה, בספרות ובשירה. המפגש השישי עוסק באלישע בן אבויה, הידוע כאחר

Model.Data.ShopItem : 0 0

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: