אנשי המשנה והתלמוד - ר' יוחנן וריש לקיש | תקציר האירוע

05.12.18

על דמויות מפתח במשנה ובתלמוד כפי שהן מופיעות במדרש ובאגדה, בספרות ובשירה. המפגש השישי עוסק ברבי יוחנן וריש לקיש

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: