חיים באר - ברנר ממרחק מאה שנים של כאב

22.02.18

חיים באר מרצה על "מכאן ומכאן" ו"שכול וכישלון" של יוסף חיים ברנר

עוד בבית אבי חי