אבות 2014 -מפגש שלישי | האירוע בשלמותו

25.05.14

עורך ומנחה: פרופ' אביגדור שנאן 

השנה נבקש לבחון את דברי החכמים שבמסכת בהקשר ההיסטורי שבו נכתבו:

כיצד השפיעו (אם בכלל) מלכותו של הורדוס, חורבן בית המקדש ומרד בר-כוכבא על ההגות ועל תורת המוסר של חכמי מסכת אבות? 

מפגש שלישי: רבי עקיבא ושות' - מחורבן הבית ועד למרד בר- כוכבא

 

אורח: הרב רפי פוירשטיין, מרבני ארגון צוהר ורב קהילה בהר נוף

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: