המוסיקה במילים

המוסיקה במילים חוזרים אל המשקל, החרוז והבית, ואל כל שהופך מילים למוסיקה
מנחה: המשוררת פרופ' חמוטל בר יוסף

עוד בנושא