המוסיקה במילים - מפגש רביעי

רחל המשוררת פינת ביאליק - איך צריך לקרוא את ביאליק כדי ליהנות ממנו באמת? האם השירה של רחל היא באמת פשוטה? ומי היה ביש המזל שעשה ממילים מוסיקה?
עם פרופ' חמוטל בר יוסף המוסיקה במילים חוזרים אל המשקל, החרוז והבית, ואל כל שהופך מילים למוסיקה
מנחה: המשוררת פרופ' חמוטל בר יוסף

עוד בבית אבי חי