ברחובות שלנו

ברחובות שלנו
מבט על עיצוב המרחב הישראלי

מנחים: פרופ' רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית
ד"ר חיים יעקובי, אוניברסיטת בן גוריון

חמישה מפגשים של אנשי תכנון, תרבות וחברה, שיאירו את סביבתנו באור חדש ומרתק.
שלושה מן המפגשים ילוו בסיורים, בשיתוף מחלקת הסיורים של בית שמואל.

עוד בנושא