ברחובות שלנו - מפגש 3

בצל עצי הזית
האם המרחב הערבי הוא פריפריה?
משתתפים:
האדריכל ד"ר קובי פלד, האוני' העברית
חבר הכנסת ד"ר חנא סוויד, חד"ש, ממקימי המרכז לתכנון אלטרנטיבי
ד"ר רסאם חמייסי, אוניברסיטת חיפה

את המפגש יקדים סיור בשכונת אבו-טור
מדריך: האדריכל משה שפירא

מחיר למפגש: 20 ₪ מחיר לסיור: 40 ₪ מחיר למפגש וסיור: 50 ₪ מחיר לסדרה כולה (מפגשים וסיורים): 150 ₪. Model.Data.ShopItem : 0 6

ברחובות שלנו
מבט על עיצוב המרחב הישראלי

מנחים: פרופ' רוני אלנבלום, האוניברסיטה העברית
ד"ר חיים יעקובי, אוניברסיטת בן גוריון

חמישה מפגשים של אנשי תכנון, תרבות וחברה, שיאירו את סביבתנו באור חדש ומרתק.
שלושה מן המפגשים ילוו בסיורים, בשיתוף מחלקת הסיורים של בית שמואל.

עוד בבית אבי חי