אברח ממך אליך

הפיוטים מהווים עבורנו כיום מצע להתרפקות על שורשים רחוקים, אבל בעת כתיבתם, הגעגוע שבהם שימש ככוח אקסטטי, בו הטקסט מעורר ומניע חיבור עם אלוהים.

חוקרים, משוררים, רבנים ואמנים, במבט על ארבעה מגדולי משוררי שירת ספרד, אשר כל אחד בדרכו, טבע בשירתו משל אחר לגעגוע לאלוהים, והביע בדרך ייחודית את הכמיהה לאיחוד.

מפגשים על אמנות שיצרה אמונה והפיחה תקווה דור אחר דור.

 

עורך הסדרה – גיא בירן

הנחייה ושירה – הרב דוד מנחם

עוד בנושא