אנטולי קפלן: ציור מכושף

ערב גלריה - שירת יידיש: בשחור השחר לא תשקע

עם: בני מר

במפגש נדבר על הנושאים הבוערים בשירת היידיש, על משוררים קלאסיים כמו י"ל פרץ, ועל משוררות מהפכניות כמו אנה מרגולין. נדבר גם על הזיקה למקום: ורשה של איציק מאנגר, למשל, ווילנה ותל אביב של אברהם סוצקבר, וכן על הניסיון לתרגם לעברית תרבות שאבדה מן העולם.

Model.Data.ShopItem : 0 6

סדרה של מפגשים

מפגשים שהתקיימו
  • 03.07.23 #1: סיור מודרך בתערוכה
    שני 18:30

  • 03.07.23 #2: ערב גלריה
    שני 20:00

עוד בבית אבי חי