משיח עכשיו

משיחיות – בין אמת לשקר, בין אמונה לתעתוע

סדרה בת חמישה מפגשים העוסקת בתופעות שונות של משיחיות לאורך ההיסטוריה היהודית

אירועים שהתקיימו

עוד בנושא