קריאה ארצישראלית

מרצה: פרופ' אביגדור שנאן

בסדרה בת ארבעה מפגשים נכיר את המורשת התרבותית הארצישראלית הקדומה ונעמוד על ההבדלים בינה לבין הנהוג כיום בתפילה, בתרגום ובמדרש.

מהמאה השנייה, וביתר שאת מן המאה החמישית, נדחק המרכז התרבותי בארץ ישראל ופינה את מקומו למרכז התרבותי העולה ופורח בבבל.

בסופו של תהליך ארוך שנים נשארה ההגמוניה בידי גולי בבל וההולכים בעקבותיהם, והשפעותיה ניכרות עד ימינו בפיוט הארצישראלי שנעלם בבבל, בתלמוד הבבלי שניצח את אחיו הירושלמי, בסידור התפילה ובמחזור הקריאה בתורה, שגם הם בבליים במהותם. 

עוד בנושא