בוגי - "הוא היה אומר..."

 בוגי בבית אבי חי: מפגש אישי חוויתי, מוסיקה, משחק (תיאטרון אישי) ולימוד מן המקורות במעגלים ובחברותות - בכל יום שלישי.

בהנחיית: אהרון פוירשטיין, חכם דוד מנחם ושרית אידל
בהשתתפות מוסיקאים ושחקנים

עוד בנושא