הנביאים כבני אדם

סדרת הרצאות על תפקידו המורכב של הנביא כשליח האל, כנציג העם ובעיקר כאדם בעל אישיות ייחודית. ארבעה מפגשים שיוקדשו לארבעה סיפורים נבואיים.

מנחה: פרופ' אוריאל סימון, החוג לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן

עוד בנושא