הנביאים כבני אדם: מפגש 3

סדרת הרצאות על תפקידו המורכב של הנביא כשליח האל, כנציג העם ובעיקר כאדם בעל אישיות ייחודית. ארבעה מפגשים שיוקדשו לארבעה סיפורים נבואיים.

מנחה: פרופ' אוריאל סימון, החוג לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן

מפגש שלישי:  אלישע והשונמית

מחיר למפגש: 30 ש"ח סטודנטים: 20 ₪, מחיר לסדרה כולה: 100 ש"ח

סדרת הרצאות על תפקידו המורכב של הנביא כשליח האל, כנציג העם ובעיקר כאדם בעל אישיות ייחודית. ארבעה מפגשים שיוקדשו לארבעה סיפורים נבואיים.

מנחה: פרופ' אוריאל סימון, החוג לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן

עוד בבית אבי חי