הנביאים כבני-אדם - מפגש 3 |האירוע בשלמותו

24.04.13

סדרת הרצאות על תפקידו המורכב של הנביא כשליח האל, כנציג העם ובעיקר כאדם בעל אישיות ייחודית. ארבעה מפגשים שיוקדשו לארבעה סיפורים נבואיים.
 

מנחה: פרופ' אוריאל סימון, החוג לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן
 

מפגש שני: סנגור הופך קטגור – שמואל וחורבן בית שאול
 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: