כי אל אשר תלכי אלך - מפגש ראשון | האירוע בשלמותו

10.06.14

רות באמנות

ד"ר גדעון עפרת, היסטוריון אמנות ישראלית

עוד בבית אבי חי