התחדשות ושינוי ביהדות - מדברים על שינוי | תקציר האירוע

10.10.13

מדברים על שינוי
דב אלבוים משוחח עם הסופר סייד קשוע על שינוי, התחדשות ותשובה 

Model.Data.ShopItem : 0 8

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: