עניין גורלי - מפגש שלישי: סטטוס קוו |תקציר האירוע

18.06.13

המתיחות בין התנועה הציונית לגדולי הרבנים והאדמו"רים הביאה לסדרת פשרות שנודעה לימים כסטטוס-קוו. החלטות כגון: מיהו יהודי? סמכותה של הרבנות, וסוגיות נוספות נמצאות בסדר היום הציבורי עד ימינו.

בהשתתפות: חוקר הקולנוע יובל ריבלין

פרופ' ידידיה שטרן, סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה

 פרופ' קימי קפלן, אונ' בר אילן
מנחה: ד"ר אלון גן, סמינר הקיבוצים 

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: