התחדשות ושינוי ביהדות - הדרש המדרש והדורש | תקציר האירוע

10.10.13

מפגש שני: התחדשות בתלמוד

מסע אל פעילות יוצרת ומחדשת בתרבות התלמודית

Model.Data.ShopItem : 0 6

עוד בבית אבי חי

model.YTimagetest: