סוגרים שנה

סוגרים שנה
מסכמים את תשע"א

רגע לפני ראש השנה, אנו מבקשים לעצור ולבחון כמה מהאירועים והתהליכים שבלטו במרוצת השנה שחלפה: מה הם אומרים עלינו, על הערכים שלנו ועל הישראליות בכלל?

סדרה בת ארבעה מפגשים. שימו לב למועדי המפגשים.

עוד בנושא