דרכי מזרח

דרכי מזרח

על היענות חכמי יהדות המזרח לאתגרי המודרנה
עורך ומנחה: פרופ' צבי זהר

עוד בנושא