עומק השיח | 2017

עומק השיח | 2017

שיחות סלון ברזולוציה גבוהה

social
facebook whatsup email tweeter
האירוע התקיים בתאריך 16.1.17

שיחה פתוחה על סוגיות הליבה של השיח האינטלקטואלי בישראל בהובלת אנשי רוח המגיעים מקצוות השיח