מסוכסכים: האם אפשר להתפייס?

מסוכסכים: האם אפשר להתפייס?

30/03/22

בפרק הקודם סיימנו מהלך ממושך של הקשבה רדיקלית לצדדים השונים של הסכסוך: הפלסטינים והישראלים, השמאל והימין. כעת, הגיעה העת לעבור מהפילוסופיה לפרקטיקה, ולשאול: אז מה עושים עכשיו? האם הסכסוך הזה פתיר? קיימת דרך שבה העמים יוכלו להתפייס?

פרקים נוספים בסדרה

עוד בבית אבי חי