לסדר מערכת - סוגרים 60

סוגרים שישים
המציאות הישראלית מאז ועד היום, במבט אל המחר מה התחולל בישראל בשישים השנים האחרונות?
התבוננות ביקורתית על התרבות הישראלית, באמצעות סדרות של הרצאות ודיונים בתחומים שונים, שינסו לבחון את השינויים והתמורות שהתרחשו בישראל לאורך שישים השנים שחלפו, ובמבט אל השנים שעוד נכונו לנו

לסדר מערכת: חינוך
פניהן של מערכות החינוך בישראל
עורך ומנחה: מוקי צור

עוד בנושא