תלמוד תורה כנגד כולם


תלמוד תורה התפתח כערך דתי חדש בספרות חז"ל, המתגלם בדמותו של תלמיד החכם. במקורות שונים מעמתים חכמים בין האידיאל של לימוד תורה ובין צורכי היום-יום של העולם הגשמי, כגון פרנסה, יחסי משפחה, וקיום מצוות.

 

במהלך הסדרה נבחן עימותים אלו בספרות התנאים ובסוגיות תלמודיות: נחשוף את מחלוקות העומק בחברת החכמים ואת המאפיינים התרבותיים השונים של עולם בית המדרש, שהלך והתפתח בתקופת התלמוד.

 

א–ה | 4.7–8.7 | כד–כח בתמוז | 9:00

* 30 דקות מדי בוקר

 

 

Untitled-100000000000000

 

 

עוד בנושא