אליהו ואלישע

"אליהו נסתר בסערה ואלישע נמלא רוחו" (ספר בן סירא) על סיפורי אליהו ואלישע בספר מלכים
מה לסיפורי ניסים ב"ספר היסטוריה"? האם אליהו הוא בן דמותו של משה? מדוע נושא אליהו את נס המוסר בסיפור אחד ויחיד? האם אלישע, התלמיד, הוא בן דמותו של רבו? כיצד הולכים השניים והופכים דומים זה לזה? ומדוע הולך אלישע ונמוג בספרות הבתר-מקראית? ארבעה מפגשים אשר ידונו בדמויותיהם של אליהו ואלישע כפי שהן מופיעות במקרא, במדרש, בספרים החיצוניים ועוד.

מרצה: פרופ' יאיר זקוביץ
 

עוד בנושא