הלכה למעשה

התחדשות ההלכה בחברה הישראלית במאה ה-21 
ההלכה היהודית היא מערכת כללים נורמטיבית המבקשת לעצב את חיי העם היהודי בכל תחומי החיים. מתוך כך היא עומדת בלב עימותים ומחלוקות רבים במדינת ישראל. 
בסדרה זו נבקש להכיר את מוקדי הוויכוח ההלכתיים כיום ונשאל כיצד ההלכה יכולה להתמודד עם האתגרים העומדים בפני החברה הישראלית במאה העשרים ואחת.

עורך ומנחה: ד"ר אבינועם רוזנק, האוניברסיטה העברית בירושלים

ימי ראשון, 20:00–21:30

 

עוד בנושא